X
تبلیغات
رایتل

●آستان حضرت دوست●

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست ● که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست

این نوشته را دوست و برادرم (داش امید) برایم ارسال کردند ؛ دیدم خال از لطف نیست که شما هم آنرا ببینید

 زنان به خوبی مردان میتوانند اسرار را حفظ کنند ولی به یکدیگر می گویند تا در حفظ آن شریک باشند. فئودور داستایوسکی

زنها مثل ماهی هستند. بدست آوردن آنها آسان و نگهداشتن آنها مشکل است. ولتر

زن اگر موافق باشد رحمت الهی است والا بلای آسمانی. روشنی

اختلاف زن و مرد در این است که مردان همیشه آینده را می نگرنند و زنان گذشته را بخاطر می آورند.

زن مخلوقی است که عمیق تر میبیند و مرد مخلوقی است که دورتر را میبیند.عالم برای مرد یک قلب است و قلب برای زن عالمی است. گرابه

زنهایی که سر پیری مقدس و مؤمن میشوند چیزی را به خدا تقدیم می کنند که از بخشیدن آن به شیطان شرم دارند.

زبان زن به منزله شمشیر اوست.همیشه آن را بکار میبرند تا زنگ نزند

چنین است طبیعت زن: دوستت ندارد تا دوستش داری و چو دوستش نداری دوستت دارد. میگوئل بوفلر

شاهراه موفقیت پر است از زنهایی که شوهران خویش را به پیش میبرند. توماس دوار

زنها پنجاه برابر بیشتر به ازدواج اهمیت میدهند تا به منصب وزارت.

زن گردنبند است.دقت کن چه چیزی را به گردن می آویزی. امام جعفر صادق

مردان آفریننده کارهای بزرگند و زنان بوجود آورنده مردان. رومن رولان

زنها هرگز نمیگویند ترا دوست دارم ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری بدان که درون آنها جای گرفته ای. رو شفوکو

آسیاب و ساعت و زن همیشه نیازمند تعمیر هستند. پروربس

نه گفتن زن به معنی پاسخ منفی نیست. اس - پی - سیدنی

زنان امیال خود را بهتر از مردان پنهان می کنند.اما مردان بهتر از زنان امیال خود را کنترل می کنند. ریچارد استل

به قول قدیمی ها : زن بلاست ولی هیچ خونه ای بی بلا نباشه