●آستان حضرت دوست●

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست ● که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست

14 آذر 1390 ساعت 06:22 ب.ظ

این روزها (مریم سقلاطونی)

رفته ست آن حماسه خونین ز یادها
دارد زیاد می شود ابن زیادها
آقای عشق! پرچم سبز مقدست
این روزها رها شده در دست بادها
بعد از تو کفر و ظلم زمین را گرفته است
دنیا شده ست مضحکه ی عدل و دادها
آیا زمان آن نرسیده ست در جهان
نفرین شوند باز هم این قوم عادها؟
کی می شود که طالب خونت فرا رسد؟
نام تو تا همیشه بماند به یادها