●آستان حضرت دوست●

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست ● که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست

1 فروردین 1388 ساعت 01:03 ق.ظ

بهاریه (شفیعی کدکنی)

در روزهای آخر اسفند
            کوچ بنفشه‌های مهاجر
                                         زیباست
در نیم روز روشن اسفند
            وقتی بنفشه‌ها را از سایه‌های سرد
در اطلس شمیم بهاران
            با خاک و ریشه
                      میهن سیارشان
                               در جعبه‌های کوچک چوبی
                                           در گوشه‌ی خیابان می‌آورند
جوی هزار زمزمه در من
                     می‌جوشد
ای‌کاش
         ای‌کاش آدمی وطنش را
                  مثل بنفشه‌ها
                         در جعبه‌های خاک
                                  یک روز می‌توانست
                                         همراه خویش ببرد هر کجا که خواست
در روشنای باران
در آفتاب پاک