●آستان حضرت دوست●

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست ● که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست

23 دی 1387 ساعت 06:09 ب.ظ

شش‌ماهه (سیدحسن حسینی)

آن‌دم که به سوی رزمگه باره کشید

آن نعره‌ی عاشقی، دگرباره کشید

لبیک گلوی کودک شش‌ماهه

خون بود که تا ستاره فواره کشید