●آستان حضرت دوست●

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست ● که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست

31 خرداد 1387 ساعت 01:05 ق.ظ

تکدی(حمید مصدق)

غرور من که به ملک سخن خدایی کرد
 دریغ در طلب آشنایی با تو
 وفا و عشق تو را
 چون گدا
 گدایی کرد