●آستان حضرت دوست●

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست ● که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست

26 اردیبهشت 1387 ساعت 12:54 ب.ظ

جاذبه (ناشناس)

از پرسش من معلمان آشفتند
از حنجرشان هرچه درآمد گفتند


اما به خدا هنوز من معتقدم
از جاذبه تو سیب ها میافتند