●آستان حضرت دوست●

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست ● که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست

29 اسفند 1386 ساعت 07:12 ب.ظ

حلول عید (باستانی پاریزی)

در گوش من صحیفه تبریک عید گفت

سالی دگر زعمر تو ای بی خبر گذشت

نشگفته غنچه های بهار و امید و عشق

دیدی که عمر همچو نسیم سحر گذشت

روح کهن نه تازه شود با حلول عید

راح کهن بیار که آبم ز سر گذشت

تبریک نیست , تسلیت است اینکه دوست را

گویی: خوشا ز عمر تو سالی دگر گذشت