●آستان حضرت دوست●

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست ● که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست

19 مهر 1386 ساعت 09:21 ب.ظ

غریبانه (حسین منزوی)

لبت صریح ترین آیه ی شکوفائی ست
و چشمهایت شعر سیاه گویائی ست

چه چیز داری باخویشتن که دیدارت
چو قله های مه آلود محو و رویائی ست

چگونه وصف کنم هیئت نجیب ترا
که در کمال ظرافت کمال ِ والائی ست

تو از معابد مشرق زمین عظیم تری
کنون شکوه تو و بهت من تماشائی ست

در آسمانه ی دریای دیدگان تو شرم
شکوهمند تر از مرغکان دریائی ست

شمیم وحشی گیسوی کولیت نازم
که خوابناک تر از عطر های صحرائی ست

مجال بوسه به لب های خویشتن بدهیم
که این بلیغ ترین مبحث شناسائی ست