●آستان حضرت دوست●

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست ● که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست

11 شهریور 1386 ساعت 11:39 ب.ظ

ناله نی (مرحوم محمود فغفوری)

بر خیز حدیث عشق آغاز کنیم

در صحن چمن ناله نی ساز کنیم

زآلودگی دهر سبکبار شویم

در میکده با دُرد کشان راز کنیم