●آستان حضرت دوست●

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست ● که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست

9 شهریور 1386 ساعت 05:03 ق.ظ

شعر بی دروغ(قیصر امین پور)

ما که این همه برای عشق
                      آه و ناله ی دروغ می کنیم


راستی چرا
در رثای بی شمار عاشقان
                             -که بی دریغ-
خون خویش را نثار عشق می کنند


از نثار یک دریغ هم
                            دریغ می کنیم؟